Verstrekt 50+ mobiel mijn persoonlijke gegevens aan derden?

50+ mobiel verstrekt je persoonsgegevens niet aan derden voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden.

Hierop maken we de volgende uitzonderingen: de gegevensverwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst. De gegevensverwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke onderworpen is.