zoeken
menu
sluiten

 

Privacy Statement 50 Plus Mobiel B.V.

 

Introductie

om onze diensten zo goed mogelijk te laten werken, bewaren en gebruiken we je persoonlijke gegevens. Hier leggen we uit hoe we dat doen en welke invloed en je daar zelf op kan hebben.

Wie zijn wij?

Wij zijn 50plus Mobiel B.V., gevestigd aan de Frederiklaan 10A, 5616NH Eindhoven (postadres: Postbus 6047, 5600HA Eindhoven), aldaar ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 80808301. In dit privacy statement noemen we 50plus Mobiel B.V. “50PM”, of “wij”.

Voor wie is dit Privacy Statement bedoeld?

Dit Privacy Statement geldt voor alle klanten onze diensten en/of producten afnemen, zoals internet, en telefoniediensten.

Dit Privacy Statement geldt ook als je geen klant bent maar contact legt met ons omdat je interesse hebt in onze diensten of producten of als je onze websites bezoekt. Ook voor voormalige klanten geldt dit Privacy Statement zolang we je gegevens nog bewaard houden in onze administratie.

Jouw gegevens

In dit hoofdstuk lees je welke gegevens wij van je hebben. In de privacywet worden dit persoonsgegevens genoemd. Dit betreft gegevens die direct over jou gaan of naar jou te herleiden zijn. Het gaat dan om de volgende gegevenscategorieën: accountgegevens, financiële gegevens, gebruiksgegevens.

Waarom gebruiken wij jouw gegevens?

Je wordt klant bij ons 
Als je bij ons klant wordt, hebben wij je accountgegevens, gebruiksgegevens en financiële gegevens nodig om je bestelling in onze systemen vast te leggen. Daarnaast kunnen wij enkele financiële checks doen.

Jouw telefoonnummer

Wij gebruiken je telefoonnummer voor het leveren van onze diensten. Ook komen we aan je wensen tegemoet als je een nummer wilt meenemen van je oude provider, een telefoonnummer in een telefoongids wilt opnemen of actie wilt ondernemen als iemand je herhaaldelijk telefonisch lastigvalt.

Facturatie, Betaling en Incasso

Wij gebruiken accountgegevens, gebruiksgegevens en financiële gegevens voor het opstellen en toesturen van een factuur en het incasseren daarvan.

Website en Mobiele Apps

Wij bieden websites en apps aan zodat je diensten bij ons kunt afnemen, maar bijvoorbeeld ook zelf zaken kunt regelen (selfservice) en met ons kunt communiceren. We gebruiken deze websites en apps soms ook om onze dienstverlenging te testen. Voor deze apps en websites gebruiken wij je accountgegevens, gebruiksgegevens en financiële gegevens.

Wij leveren de dienst
Als je een abonnement neemt of product koopt, gaan wij meteen aan de slag om de dienst of het product aan je te leveren. Om dit te kunnen doen hebben wij jouw accountgegevens en gebruiksgegevens nodig. Ook zullen we deze gegevens gebruiken voor het verbeteren van onze diensten.

Marketing, Prijsvragen en Voordelen
We kunnen met je communiceren over onze (nieuwe) producten en diensten of speciale acties die je mogelijk interessant vindt. Of om je bepaalde content aan te bevelen die voor jou interessant kan zijn. In sommige gevallen zullen we daarbij ook naar je accountgegevens, gebruiksgegevens en financiële gegevens kijken, zodat we onze aanbevelingen en aanbiedingen op jouw persoonlijke situatie kunnen aanpassen. Wij gebruiken tevens je accountgegevens als je meedoet aan een prijsvraag of je aanmeldt voor bepaalde voordelen.

Fraude, Beveiliging en Identiteitsdiefstal
Helaas kunnen wij allemaal, ook jij, soms het slachtoffer worden van fraude en identiteitsdiefstal. Om dit zo veel mogelijk te voorkomen zullen wij accountgegevens, gebruiksgegevens en financiële gegevens gebruiken. 

Voldoen aan onze wettelijke verplichting
Wij zijn verplicht ons aan de wet te houden. Dit betekent soms ook dat wij gegevens over jou aan de overheid of derden moeten geven. Bijvoorbeeld in geval van een strafrechtelijk onderzoek naar jou.

Geanonimiseerde gegevens

Analyse van accountgegevens en gebruiksgegevens leiden soms tot nuttige inzichten voor jou, ons en derden. Dergelijke statistische analyses voeren wij altijd uit met informatie die niet meer tot jou persoonlijk te herleiden is.

Met wie delen we jouw gegevens?

We verkopen jouw gegevens nooit aan derden voor marketing- of verkoopdoeleinden. Wel zullen we soms gegevens over jou delen met derden voor zover dat nodig is voor een goede bedrijfsvoering of in verband met de levering van een dienst of product.

Wettelijke grondslag

We zullen alleen gegevens over je verzamelen en gebruiken als we een wettelijke grondslag hebben. In geval van een gerechtvaardigd belang als grondslag, hebben we dit belang in dit Privacy Statement beschreven. Als we toestemming vragen voor een verwerking leggen we dat ook in dit Privacy Statement uit. Voor al het overige verwerken wij je gegevens in het kader van het uitvoeren of aangaan van een overeenkomst.

Verwerking buiten de Europese Economische Ruimte

Wij schakelen leveranciers in die ons helpen bij onze bedrijfsvoering en de levering van diensten. Sommige van deze leveranciers zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Als gegevens buiten de EER worden verwerkt, zorgen we dat dit geschiedt in overeenstemming met de wet of de kaders hiervoor afgegeven door de Europese Commissie. Ongeacht waar de leverancier is gevestigd, zorgen wij er altijd voor dat deze partijen de gegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken en maken we strikte afspraken met deze bedrijven hoe ze met de gegevens omgaan.

Wijzigingen

Van tijd tot tijd wijzigen wij dit Privacy Statement. Als wij dit doen zullen wij je hiervan op de hoogte stellen
via e-mail of op een andere gepaste wijze. We bewaren ook eerdere versies van ons Privacy Statement. Deze oudere versies kun je opvragen via de klantenservice.

Neem contact met ons op

We proberen zo transparant en zorgvuldig mogelijk met je gegevens om te gaan. Als je desondanks toch vragen of klachten hebt over het gebruik van je gegevens, dan verzoeken we je eerst met ons contact op te nemen. Je kunt je vraag of klacht richten aan onze Klantenservice. Als je contact wilt met onze Privacy Officer dan kun je je bericht sturen aan: privacy-office@50plusmobiel.nl. We zullen dan ons best doen om je vraag te beantwoorden of aan je klacht tegemoet te komen. Als je het niet eens bent met ons antwoord dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We hopen dat het niet zover komt en dat we er samen uitkomen.